Řešení pro společnost Nekupto s.r.o.

Společnost Nekupto s.r.o. je předním českým výrobcem a prodejcem impulzivních dárků, přání a dárkového balícího sortimentu. Obchodní zástupci, jak v České republice, tak na Slovensku, používají aplikaci erpDROID jako zdroj informací potřebných ke své obchodní práci (objednávky, info k obchodním partnerům, informace o sortiment, zásobách apod.).

V průběhu roku 2003 společnost Nekupto s.r.o. zprovoznila a začala používat nový ekonomický informační systém (ALTUS Vario). V rámci implementace byl vytvořen specializovaný modul, který výcházel z potřeb obchodních zástupců rozprostřených po České a Slovenské republice. Modul byl provozován na noteboocích, či pevných stanicích. Z důvodu permanentního pohybu obchodních zástupcův terénu, se k zpracovávání dat dostávali až ve pozdních odpoledních, či večerních hodinách, důsledkem čeho byla expedice v ranních hodinách přetížena a docházelo k výpadkům v expedici. V souvislosti zvyšujících se nároků na rychlost a spolehlivost vykrývání objednávek, vedení společnosti rozhodlo, že bude zprovozněn nový mobilní informační systému, který zajistí průběžný sběr dat a jejich distribuci do ekonomického informačního systému, ve kterém budou data průběžně zpracovávaná následnými procesy (především příprava expedice zboží s využitím skladových mobilních terminálů).

Aplikace erpDROID Mobilní OZ je obchodními zástupci používaná v průběhu celého pracovního dne a to jak při plánování obchodních schůzek, při mailové, či telefonické komunikaci s obchodními partnery, dokumentování stavu prodejních stojanů, prezentování prodejního sortimentu, vytváření objednávek zákazníků, evidence poznámek a závěrů obchodních schůzek, vyhledávání obchodních kontaktů na mapovém podkladu a tak podobně.

K obchodnímu kontaktu (firmě) je možné připojit záznam obchodního deníku obsahující typ záznamu (osobní schůzka, telefonát, mail, nabídka, uzavření smlouvy, atd.), datum, čas a dobu trvání akce a další potřebné údaje formou poznámky. Záznamy typu schůzka se synchronizují do aplikace kalendář operačního systému Android. Záznamy obchodního deníku se rovněž sledují a vyhodnocují vedením společnosti, vyhodnocování je prováděno prostřednictvím ekonomického informačního systému.

Jednotlivé obchodní kontakty (firmy, osoby firem) obsahují centrálně spravované základní kontaktní údaje jako telefonní čísla a mailové adresy. tyto kontaktní údaje se používají k vytáčení telefonních hovoru a vytváření nových mailových zpráv. Kontaktní údaje, jak firem, tak osob firem se synchronizují s adresářem (telefonním seznamem, aplikace Lidé) operačního systému Android.

Častým úkonem obchodních zástupců je obrazová dokumentace prodejních stojanů a prodejního místa jako takového. K záznamu firmy se připojují dokumenty obsahující v místě pořízené fotografie. Dokumenty s fotografiemi se opět přenáší do ekonomického informačního systému, ve kterém se vyhodnocují. Informační systém obsahuje jak aktuální, tak historické fotografie prodejních míst. Fotografie jsou opatřeny slovním popisem doplňující potřebné informace.

Aplikace erpDROID Mobilní OZ zobrazuje produkty, obsahující fotografie produktu, formou galerie. V případě potřeby je možné zákazníkovi představit produkt na fotografii, obdobně jako na webových stránkách eShopu.

V případě obchodních zástupců společnosti XXXX je nejčastějším využitím aplikace evidence objednávek zákazníku, obchodních partnerů. Počet druhů sortimentu a počet položek v jednotlivých sortimentech vyžaduje dokonalé uživatelské prostředí, pomocí kterého se objednávané zboží eviduje. V rámci objednávání zboží obchodní zástupci především kontrolují disponibilní stavy zásob a individuální ceny jednotlivých zákazníku. V případě potřeby se objednávka ve formě pdf podepsána zákazníkem a odeslána mailem na jeho evidovanou mailovou adresu. Obchodní zástupci rovněž kontrolují, zda odeslané objednávky byly úspěšně přeneseny a zpracovány v ekonomickém informačního systému.

První verze aplikace obsahovala pouze funkčnost ohledně pořizování objednávek, avšak zvyšující požadavky uživatelů vyústili v doplnění dalších funkčností jako evidence poptávek zákazníků, vedení obchodního deníku, náhledy výrobků, zpřesnění reálnosti stavu disponibilního stavu zásob, obrazové dokumentace prodejního místa u obchodních partnerů atd.

S odstupem času je možné říct, že řešení tohoto typu se osvědčilo a již nyní existují plány na jeho další rozšiřování.

Napište nám:

Váš vzkaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme!

Rád/a bych se dozvěděl/a více o:

Firma:

Jméno a příjmení:

Obor činnosti:

Text Vašeho vzkazu:

Telefon:

E-mail: