Téma 2

Aplikaci Mobilní servis a údržbu používají organizace, které se zabývají servisem a údržbou zařízení a to v místě provozu těchto zařízení.Mobilní aplikace je propojena s centrálním dispečinkem firemního informačního systému.

Mobilní servis a údržba je servisními techniky používána hlavně při převzetí servisní zakázky, zaznamenání údajů o servisním zásahu a ukončení servisního zásahu. Mezi základní funkce aplikace patří:

Servisní zakázky

 • Hledání a prohlížení servisních zakázek, včetně již uzavřených (včetně historie)
 • Převzetí servisní zakázky technikem
 • Editace servisní zakázky a jejich zařízení, servisních výkonů a náhradních dílů
 • Podpis servisního listu ve formátu pdf zákazníkem
 • Odeslání servisního listu ve formátu pdf
 • Zobrazení provozoven servisních zakázek na mapě
 • Navigace na místo servisu (adresa provotzovny servisní zakázky)

Servisní zakázky

 1. Převzetí servisní zakázky technikem
 2. Označení servisní zakázky jako realizované
 3. Editace servisní zakázky a jejich zařízení, servisních výkonů a náhradních dílů
 4. Odeslání servisního listu ve formátu pdf
 5. Zobrazení provozoven servisních zakázek na mapě
 6. Navigace na místo servisu (adresa provotzovny servisní zakázky)

Aplikaci Mobilní servis a údržbu používají organizace, které se zabývají servisem a údržbou zařízení a to v místě provozu těchto zařízení.Mobilní aplikace je propojena s centrálním dispečinkem firemního informačního systému. Mobilní servis a údržba je servisními techniky používána hlavně při převzetí servisní zakázky, zaznamenání údajů o servisním zásahu a ukončení servisního zásahu.